اخبار و تازه ها

تقویت بدن در ماه مضان با هانی ژل
تقویت بدن در ماه مضان با هانی ژل

یکی از سوالات مرسوم در این ماه مبارک تامین انرژی و رفع خستگی است خصوصا برای کودکان و نوجوانان، ورزشکاران حرفه ای که هنگام روزه داری ممکن است دچار ضعف بشوند