اخبار و تازه ها

بازدید دکتر اسماعیل پور منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران

| بازدید : 909
بازدید دکتر اسماعیل پور منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید دکتر اسماعیل پور منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران از غرفه هانی ژل رویال

هیچ نظری ثبت نشده است
نظر خود را وارد کنید