اخبار و تازه ها

چاپ کتاب قصه های هانی ژل
چاپ کتاب قصه های هانی ژل

از آنجا که یکی از مهم ترین موارد استفاده از هانی ژل کمک به رشد کودکان و افزایش حافظه و قدرت یادگیری کودکان می باشد. هانی ژل بر آن شد جهت درک بهتر فواید هانی ژل

تقویت بدن در ماه مضان با هانی ژل
تقویت بدن در ماه مضان با هانی ژل

یکی از سوالات مرسوم در این ماه مبارک تامین انرژی و رفع خستگی است خصوصا برای کودکان و نوجوانان، ورزشکاران حرفه ای که هنگام روزه داری ممکن است دچار ضعف بشوند