ژل رویال

شربت غلیظ طبیعی حاوی عسل خالص طبی و ژل رویال سلطنتی و عصاره میوه عناب بدون مواد نگهدارنده

بهبود ضعف و خستگی و افزایش کیفیت زندگی

بهبود خونسازی، افزایش توان جسمی و تعدیل سیستم ایمنی